starte-nettbutikk

Planlegging – dette må gjøres før du starter nettbutikk

 

Å starte nettbutikk krever planlegging. Hva skal du selge? Hvem skal du selge til? Hvordan skal du markedsføre deg?

Spørsmålene er mange og i starten er det vanskelig å få grep om hvordan du bør gå frem. Du trenger en plan. Men hvordan planlegger man en nettbutikk? Hvilke spørsmål må besvares og hvilke oppgaver må løses? I hvilken rekkefølge bør alt dette gjøres?

Allerede litt lei?

Ingen fare. Det trenger ikke gjøres så komplisert. Du må bare vite hvor du skal begynne.

 

Det er kanskje ikke der du tror…

Målet er starten!

Eh,… hva?! Ja, målet er faktisk starten. For å holde semantikken rett er det formålet jeg sikter til. Tanken bak målet!

 

For å kunne sette kursen for nettbutikken din må du vite hva som er formålet med den. Hvorfor starter du nettbutikk? Er det kun for å tjene penger eller ønsker du å formidle eller forbedre noe?

Formålet kan defineres på følgende måte:

– Jeg starter nettbutikk fordi jeg vil bedre folks helse!

…eller…

– Jeg vil forenkle folks liv ved å tilby dette!

 

Poenget her er at formålet skal være konkrert. Jo mer konkret du klarer å være, jo enklere blir det for deg å sette opp hovedmålet, delmålene og påfølgende tiltak for å lykkes.

Å kunne gi deg selv svaret på formålet er gjør at du kan definerer hovedmålet.

 

Hovedmålet – den hellige gral i all planlegging

Hovedmålet du setter deg må være 100% reelt.

Dette målet skal du kunne nå. Skriv det i stein, forplikt deg til det.

 

Hovedmålet må også være målbart.

 

Derfor holder det ikke å formulere det upresist som:

– Jeg skal bli best i Norge på nettsalg!

En slik formulering er umulig å måle, håpløs å oppnå og dreper all mulighet for videre planlegging. Du må gjerne ha det som mantra, men ikke som forretningsmål.

 

Jeg skal innen utløpet av 24 måneder ha sikret meg 10% av markedsandelen for salg av ullsokker i Norge!

Ser du forskjellen. Ser du at målet er målbart:

 • et tidsintervall – 24 måneder
 • en delenhet – 10% av markedsandelen
 • en attributt – ullsokker
 • en markedsavgrensning – Norge

 

Selv om salg av ullsokker kanskje ikke er din drøm viser eksempelet flere viktige poeng. Hovedmålet må være avgrenset både i tid og omfang.

 

I dette eksempelet ville neste steg være å gjøre en markedsundersøkelse for å avdekke følgende:

 • Hvor mange par ullsokker selges årlig i Norge?

…deretter hvem konkurrentene er og hvordan de opererer:

 • Hvem selger ullsokker i Norge?
 • Hvor selger de, på nett eller i fysisk butikk?
 • Hvordan promoterer de nettopp ullsokker som produkt?
 • Hvordan og hvor raskt får kunden produktet?
 • Hvordan håndterer konkurrentene frakt og retur?
 • Har konkurrentene fordeler som kan påvirke salget av ullsokker?
 • ect…

Forstår du hvor jeg vil…?

 

Jeg kan fortelle deg at når du har denne informasjonen på plass er i realiteten 1/3 av veien til hovedmålet allerede tilbakelagt.

Du vet nå hva 10%, ditt mål for markedsandel er. Du vet hvem du konkurerer i mot og hvilke virkemidler de bruker.

 

Du har nå 24 måneder på å nå disse 10 prosentene – hva gjør du?

Starte nettbutikk? Nei, ikke riktig enda, men snart. Veldig snart…

 

Delmålene

Det gjelder å ha is i magen for du trenger å stykke opp målet ditt for å kunne følge progresjonen. Planlegging er en stegvis prosess.

 

Med 24 måneders varighet er det naturlig å dele hovedmålet opp i årlige, kvartalsvise og og månedlige mål.

Delmålene du setter opp kan være innenfor:

 • sesongspesifikke kampanjer
 • fordelskampanjer
 • tidsbegrensede kampanjer i sosiale medier
 • målgruppe-kampanjer
 • Blogging om ullsokker

Dette er bare forslag for å få ballen til å rulle. Det viktigste med delmålene er at de er like konkrete og målbare som hovedmålet. De trenger ikke være enkle å nå, men de må være mulige å nå.

Konkret kan dette bety:

 • X antall solgte sokker per måned
 • X% konverteringsrate i nettbutikken
 • X antall delinger av blogginnlegg innen en gitt periode

 

Nå har du alle styringsverktøy for å sette opp en prioritert handlingsplan. Her kommer nettbutikk inn som ett av hovedpunktene.

 

Henger du fortsatt med? Ser du at å starte nettbutikk ikke er et mål i seg, men et middel for å nå et høyere mål?

 

 

Tiltakene – alle bekker små

Tiltakene er, etter min mening, den morsomme delen. Tiltak er håndfaste handlinger som har en reaksjon. Gjør du litt av dette, skjer dette. Gjør du litt av noe annet, skjer noe helt annet. Skjønner?

 

Dette er «learning by doing» i praksis, og du må forvente at flere tiltak feiler enn de som lykkes.

Spesielt i starten.

 

La oss fortsette med eksempelet ullsokker (du vurderer nå om dette faktisk kunne vært en god idé, ikke sant?!), hvilke tiltak kan gi gevinst? hvilke tiltak bare må på plass?

Fremfor alt må du ha på plass en nettbutikk. Dette blir i seg selv blir den viktigste kanalen for å gjennomføre ytterligere tiltak. Samtidig trenger du å være tilstede på sosiale medier. Sånn er det bare.

 

Men er dette det eneste? Finnes det andre måter å sikre veien til målet?

Her er noen forslag til tiltak:

 • Sett i gang sokke-teater i flere deler på Facebook og Instagram
 • Løp Oslo Maraton i ullsokker
 • Be venner og kjente å poste alternative bruksområder for ullsokker
 • Lag veiledninger for hvordan å ta av og på ullsokker korrekt
 • Lag en 1-minutts dokumentar om Ullsokkens historie

Dette er jo bare tull, tenker du. Og det har du jo helt rett i. Det er eksempler på stunts, en type tiltak det er relativt enkelt å nå ut til folk med. Og når du ut, når din merkevare folk.

Det fantastiske med dette «tullet» er at det er nesten kostnadsfritt, gøy, og det når et ubegrenset antall potensielle kjøpere.

 

Mer tradisjonelle tiltak (men på langt nær så festlige) vil være:

 • Google Adwords
 • Innholdsstrategiske tiltak som blogging
 • Epost-kampanjer
 • Salg via forhandler (ofte vanskelig og lite lønnsomt)
 • Tradisjonell reklame

 

Et forsøk på en oppsummering

Som du nå sikkert forstår ligger mye av planleggingen for oppstart av nettbutikk i forberedelse og strategisk arbeid. Hovedmålet må være trygt forankret en tidsavgrenset avstand inn i fremtiden.

Mellom deg og dette målet ligger sjekkpunkter i form av delmål du skal nå på veien. Delmålene når du gjennom gjennomføring av en rekke godt planlagte tiltak og festlige stunts.

 

 

Er du i gang med planlegging av nettbutikk i år?

I så fall, lykke til og ikke la noe stoppe deg!

Les mer om:

Legg igjen en kommentar

Trenger du litt ekstra hjelp på veien?

Jeg tilbyr mentor-program vi skreddersyr din virksomhet og behov. Ta kontakt!